Mufy kablowe

Mufy kablowe to elementy służące do tworzenia połączeń, rozgałęzień i zakończeń kabli. Pełnią także funkcję izolacyjną. Ich właściwości mechaniczne i elektryczne muszą być dopasowane do parametrów łączonych przewodów, w tym m.in. do liczby żył oraz przekroju kabla. Istotny jest także rodzaj napięcia. Mufy kablowe różnią się bowiem od siebie technologią produkcji. Dzielą się na żywiczne, telekomunikacyjne, hermetyczne, zimno kurczliwe i termokurczliwe. Te ostatnie znajdą Państwo w naszej ofercie.

Ponadto mufy kablowe dzielą się także pod kątem zastosowania. Wyróżnić należy:

  • mufy przelotowe – nadają się do łączenia dwóch końców przewodów wykonanych z takiego samego materiału i o identycznym przekroju żył.
  • mufy przejściowe – łączą dwa różne rodzaje kabli.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu. Z chęcią pomożemy Państwu przy wyborze odpowiedniego rodzaju połączenia.

Właściwości mufy termokurczliwej

Mufy termokurczliwe to rurki, które zmniejszają swoją objętość pod wpływem ciepła. Tworzone są na bazie usieciowanego poliolefinu. Ich wewnętrzna część pokryta jest termoplastycznym klejem, który dodatkowo uszczelnia wolne przestrzenie. Ponadto wykazują się dużą odpornością na wilgoć i są samogasnące, co oznacza, że zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia w przypadku pożaru instalacji elektrycznych. Ponadto stanowią doskonałą ochronę przed korozją, grzybami i negatywnym działaniem substancji chemicznych. Przedłużają żywotność połączeń kablowych nawet przy nieustannie zmieniających się warunkach atmosferycznych. Ich konstrukcja zależy w dużej mierze o rodzaju izolowanych przewodów, liczby żył czy przekroju.