Mechanizm działania wyłączników instalacyjnych

Bezpiecznik, wyłącznik instalacyjny, wyłącznik nadprądowy - nazw kilka, a działanie jedno - zabezpiecza przewody elektryczne przed przeciążeniem i zwarciem oraz odcina dopływ prądu w przypadku awarii. Często potocznie mówimy, że w domu “wywaliło korki”. Stwierdzenie pozostało, choć współczesne bezpieczniki wyglądają już inaczej. Jakie funkcje spełnia bezpiecznik oraz jak działa?

 

Jak działa wyłącznik instalacyjny? 

W domu, w pracy, na hali - wyłączniki instalacyjne są niezbędnym elementem każdej instalacji elektrycznej, gdyż zapewniają bezpieczeństwo w razie awarii lub zwarcia. Ponadto pozwalają na tworzenie sieci kablowej oraz umożliwiają regulację przepływu energii, co w efekcie nie doprowadzi do nadmiernego przeciążenia sieci.  

Bezpieczniki wyposażone są w wewnętrzny mechanizm samoczynnie wyłączający zasilanie, który załącza się, gdy następuje przeciążenie. Wyznacznikami tego są dwa elementy wbudowane w bezpiecznik: wyzwalacz termobimetalowy (przeciążeniowy) i wyzwalacz elektromagnetyczny (zwarciowy). Ten pierwszy załącza się, gdy temperatura prądu znamionowego wzrośnie. Wtedy otwierają się styki, które minimalizują ryzyko wystąpienia zwarcia, dzięki czemu zmniejsza się powstałe wcześniej przeciążenie i przegrzanie obwodów elektrycznych. Sprawnie działający wyłącznik instalacyjny umożliwia regulację napięcia, dzięki czemu nie będzie dochodziło do zwarć, a tym samym do poważniejszych awarii, jak na przykład spalenie się kabli. 

Ważne jest, aby dobrać taki bezpiecznik odpowiedni do pomieszczenia, w którym będzie używany. Zbyt małe napięcie będzie powodowało częste odłączenia bezpiecznika. 

Nieskomplikowana i prosta w budowie oraz użyciu konstrukcja wyłącznika instalacyjnego, chroni całą instalację elektryczną przed przeciążeniem i poważniejszymi awariami. 

bezpieczniki